Welkom bij Fort Werk IV

WELKOM op Fort Werk IV te Bussum. Fort Werk IV ligt aan de Dr. Abraham Kuyperlaan, ca. 1 km van station Bussum Zuid. De toegang ligt links van Theater Spant!

FortwerkIV BussumHet fort, ook wel Hoofdwerk geheten, maakt deel uit van het zogenoemde Offensief voor Naarden binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Werk IV is het enig overgebleven werk van vijf werken die tussen 1868 en 1870 rond werden Bussum aangelegd. Ze waren bedoeld om het veldleger op de hoge gronden voor de inundaties te laten manoeuvreren. Vier van de vijf voornamelijk aarden werken zijn inmiddels verdwenen. Fort Werk IV is daarentegen behouden gebleven en in oude glorie gerestaureerd.
Zoals bekend heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dus ook Fort Werk IV nooit daadwerkelijk militaire dienst gedaan. Maar aan deze militaire geschiedenis hebben we wel een prachtig fort in Bussum te danken, een groene oase waar het bruist van creatieve en culturele activiteiten!

Het fort bestaat uit een droge gracht, met romantisch aandoende fortmuren, prachtige gewelfde kazematten en een poterne, een ruim 34 meter lange ondergrondse doorgang. Daarnaast staat de langgerekte artillerieloods evenals de nieuwe versie van de oorspronkelijke fortwachterswoning.

Bezoekersadres:

Fort Werk IV
Dr. Abraham Kuijperlaan 1a/b
1402 SB Bussum


Postadres:

Stichting tot Beheer  van Werk IV  te Bussum

p/a Batterijlaan 12, 1402 SN  BUSSUM of via de mail info@fortwerk4.nl

Fort Werk IV te Bussum betreft Rijksmonument 11459 en heeft de ANBI status. Op  pagina  HEDEN vindt u meer informatie hierover.

Openingstijden

Luchtfoto Fortwerk IVHet Fort Werk IV is open voor het publiek van:
maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00.

U wordt verzocht zich bij een van de personeelsleden op het terrein te melden.

Volledigheidshalve melden wij nogmaals dat het terrein op sommige plekken gevaarlijk kan zijn door steile randen. Kinderen moeten daarom onder begeleiding blijven! Verder is het gehele Fort met gras begroeid en zijn de schuine gedeeltes hierdoor erg gemakkelijk stuk te trappen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk op de paden te blijven en eventuele aanwijzingen op te volgen.

Wie het fort betreedt doet dit op eigen risico. Het fortbestuur is niet aansprakelijk voor schade aan personen cq persoonlijke eigendommen.

Opening bijenschans 12 april 2015

Opening Bijenschans

Rondvlucht over Fort Werk IV 2013

Wilt u een mooi filmpje bekijken van  een trouwerij op het fort, dan moet u deze beslist bekijken. Schitterend!

Rondvlucht over Fort Werk IV, prachtig in beeld gebracht!

Fort Werk IV doelwit vandalen

Artikel verschenen in het Bussums Nieuws van woensdag 25 september

we kunnen het niet alleen

Nieuw dak artillerieloods

Uit het coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland heeft het bestuur van Beheer Werk IV aan de Abraham Kuyperlaan € 5.633,- gekregen voor het herstel van het dak van de artillerieloods. Deze week heeft voorzitter Johan Cnossen uit handen van Gerard Schavemaker van de Rabobank de symbolische cheque ontvangen in gezelschap van de medewerkers van Herstelling Gooi en Vechtstreek. Op de achtergrond zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Het bestuur van Beheer Werk IV is stapje voor stapje bezig met de restauratie van het fort aan de Abraham Kuyperlaan. Dit jaar staat het herstel van het dak van de artillerieloods op het programma. Hiertoe heeft het bestuur al weer jaren geleden een grote partij dakpannen van Dudok Wonen gekregen en staat de stichting Herstelling die de onderhoudswerkzaamheden op het fort voor haar rekening neemt, garant voor het daadwerkelijk leggen van de pannen. Wat nog ontbrak was de financiering van de bijbehorende materialen als panlatten, planken ter vervanging van de rotte delen en isolatie.

Het bestuur van Beheer Werk IV is dan ook erg blij dat de commissie Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland vorig jaar hun project heeft genomineerd en dat leden van de bank erop gestemd hebben. Stichting Beheer van Werk IV in Bussum heeft uiteindelijk een donatie van € 5.633,- mogen ontvangen.

Rabobank Noord Gooiland is als coöperatieve bank betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het Coöperatiefonds. In 2010 hebben leden van de bank het project herstel van de kap van de Artillerieloods op het terrein van Werk IV in Bussum ingediend om zo in aanmerking te komen voor een donatie uit dit Coöperatiefonds.