Welkom bij Fort Werk IV

WELKOM op Fort Werk IV te Bussum. Fort Werk IV ligt aan de Dr. Abraham Kuyperlaan, ca. 1 km van station Bussum Zuid. De toegang ligt links van Theater Spant!

FortwerkIV BussumHet fort, ook wel Hoofdwerk geheten, maakt deel uit van het zogenoemde Offensief voor Naarden binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Werk IV is het enig overgebleven werk van vijf werken die tussen 1868 en 1870 rond werden Bussum aangelegd. Ze waren bedoeld om het veldleger op de hoge gronden voor de inundaties te laten manoeuvreren. Vier van de vijf voornamelijk aarden werken zijn inmiddels verdwenen. Fort Werk IV is daarentegen behouden gebleven en in oude glorie gerestaureerd.
Zoals bekend heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dus ook Fort Werk IV nooit daadwerkelijk militaire dienst gedaan. Maar aan deze militaire geschiedenis hebben we wel een prachtig fort in Bussum te danken, een groene oase waar het bruist van creatieve en culturele activiteiten!

Het fort bestaat uit een droge gracht, met romantisch aandoende fortmuren, prachtige gewelfde kazematten en een poterne, een ruim 34 meter lange ondergrondse doorgang. Daarnaast staat de langgerekte artillerieloods evenals de nieuwe versie van de oorspronkelijke fortwachterswoning.

Bezoekersadres:

Fort Werk IV
Dr. Abraham Kuijperlaan 1a/b
1402 SB Bussum


Postadres:

Stichting tot Beheer  van Werk IV  te Bussum

p/a Batterijlaan 12, 1402 SN  BUSSUM of via de mail info@fortwerk4.nl

Fort Werk IV te Bussum betreft Rijksmonument 11459 en heeft de ANBI status. Op  pagina  HEDEN vindt u meer informatie hierover.

Openingstijden

Luchtfoto Fortwerk IVHet Fort Werk IV is open voor het publiek van:
maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00.

U wordt verzocht zich bij een van de personeelsleden op het terrein te melden.

Volledigheidshalve melden wij nogmaals dat het terrein op sommige plekken gevaarlijk kan zijn door steile randen. Kinderen moeten daarom onder begeleiding blijven! Verder is het gehele Fort met gras begroeid en zijn de schuine gedeeltes hierdoor erg gemakkelijk stuk te trappen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk op de paden te blijven en eventuele aanwijzingen op te volgen.

Wie het fort betreedt doet dit op eigen risico. Het fortbestuur is niet aansprakelijk voor schade aan personen cq persoonlijke eigendommen.

Opening bijenschans 12 april 2015

Opening Bijenschans

Uitreiking Cheque Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland 2014

Rondvlucht over Fort Werk IV 2013

Wilt u een mooi filmpje bekijken van  een trouwerij op het fort, dan moet u deze beslist bekijken. Schitterend!

Rondvlucht over Fort Werk IV, prachtig in beeld gebracht!

Eerste vrijwilligers aan het werk, nog meer gezocht!

Fort Werk IV doelwit vandalen

Artikel verschenen in het Bussums Nieuws van woensdag 25 september

we kunnen het niet alleen

Samen sterk met vrijwilligerswerk in Fortenland

De Gooi en Vechtstreek vormt het scharnierpunt tussen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een aantal vestingwerken uit deze streek (Forteiland Pampus, Muiderslot, Muizenfort, Fort Uitermeer, Fort Werk IV, Vestingmuseum Naarden) en de gemeenten waarin zij zijn gelegen,  hebben zich gebundeld onder de naam Fortenland. Binnen Fortenland wordt in het najaar gestart met een project voor gezamenlijk groenbeheer door vrijwilligers. Nog nooit hebben erfgoed eigenaren en gemeenten hun krachten gebundeld om gezamenlijk beheer uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een meer eenduidige uitstraling van de vestingwerken. De kennis opgedaan uit deze unieke vorm van samenwerken zal worden gedeeld met andere forten uit de NHW en de Stelling van Amsterdam

Eén van de beoogde doelen is het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving en het culturele erfgoed van Gooi en Vechtstreek.

ECProjects eigenaar Eric Creemers, oud fortwachter en manager van Forteiland Pampus, zal het project organisatorisch en praktisch begeleiden. De vrijwilligers krijgen allemaal een gecertificeerde opleiding in groenonderhoud aangeboden. Begin september zal gestart worden met de werving van vrijwilligers.

Dit project is uitgezet door het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en wordt ondersteund door de Europese Interreg subsidie, de provincie Noord-Holland en het Mondriaanfonds.

Klus Herstelling bij Fort Werk IV geklaard!

Klus Herstelling bij Fort Werk IV geklaard!                                                       Persbericht 26 april 2013

Na 9 jaar noeste arbeid zal Herstelling Gooi en Vechtstreek per 1 mei a.s. haar werkzaamheden aan fort Werk IV Bussum afronden en de werktuigen neerleggen. Het restauratiewerk zit erop. Het dak is hersteld, de muren gemetseld en het groen ligt er prachtig bij. De klus is geklaard!

Herstelling is een uniek werkervaringsproject voor werklozen waarbij gewerkt wordt volgens de uitgangspunten ‘duidelijkheid’ en ‘structuur’. Herstelling begeleidt hen richting werk, een opleiding of andere vormen van activiteiten. Het gaat hierbij o.m. om jongeren die te maken hebben met de problemen van voortijdige schooluitval of jongeren die niet of nauwelijks deelnemen aan het arbeidsproces. De deelnemers krijgen de gelegenheid zich zowel sociaal als vaktechnisch te ontwikkelen met het doel een goede werkhouding aan te leren. De verschillende fases (gewenning, disciplinering, oriëntering en uitstroom) zijn in het traject onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werk van Herstelling wordt in Amsterdam nog volop voortgezet.

Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek startte in 2004 met het opknappen van Fort Werk IV in opdracht van de gemeente Bussum en de Stichting tot Beheer Werk IV. Dankzij de samenwerking met Sociale Zaken van de gemeente Bussum verzorgde dit werkervaringsproject de afgelopen jaren het succesvolle restauratiewerk van het fort.

In totaal hebben 230 cliënten deelgenomen aan dit restauratiewerk. De aard van de werkzaamheden op het Fort was zeer divers. Van zeer eenvoudig werk zoals opruimen en slopen, tot vakgericht werk als schilderwerk en groenonderhoud. Door de diversiteit aan werkzaamheden werd gezorgd voor geschikte werkzaamheden en taken op meerdere niveaus.

Het fort, ook wel Hoofdwerk geheten, maakt deel uit van het zogenoemde Offensief voor Naarden binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Werk IV is het enig overgebleven Werk van vijf Werken die tussen 1868 en 1870 rond  Bussum werden aangelegd. Ze waren bedoeld om het veldleger op de hoge gronden voor de inundaties te laten manoeuvreren.

Herstelling Gooi en Vechtstreek startte in 2004 en was sinds 2007 ondergebracht bij Tomingroep.

Vernissage op TV in Lifestyle Experience

Hier kunt u een heel erg leuk en ook mooi filmpje met Vernissage in de hoofdrol zien. Een prachtig besneeuwd winterlandschap waarin u kunt zien hoe mooi het Fort Werk IV als trouwlocatie zou kunnen zijn of als ideale achtergrond dient voor een diner! Klik op de link hieronder

Vernissage in Lifestyle Experience

Uitreiking Cheque Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland

Uitreiking van de cheque door Rabobank Noord Gooiland aan de voorzitter van het bestuur van Stichting tot Beheer van Werk IV, de heer Johan Cnossen. Dit geldbedrag à € 6755,- is besteed aan het veiliger maken van het Fort Werk IV door het plaatsen van hekken op gevaarlijke plekken. Tegelijkertijd is ook de aankleding aangepakt door het plaatsen van enkele banken en het vervangen van vermolmde trappetjes.

Fort Werk IV is klaar voor uw bezoek!

Uitreiking prijs Fortenoverleg


De uitreiking van de prijs toegekend aan het Fortenoverleg heeft op zaterdag 1 oktober 2011 plaatsgevonden door de commissaris van de Koningin, de heer Remkes .

Lees hier het gehele persbericht

 

 

 

 

Trouwerij Fort Werk IV in het nieuws bij Daily M

Bij het online multimedia magazine Daily M is er een klein artikel verschenen over een trouwerij bij Fort Werk IV. Eén van de vele koppels die al op onze prachtige lokatie getrouwd zijn. Meer informatie over trouwen op Fort Werk IV staat onder het kopje Trouwen.

 

 

 

 

 

 

Fort Werk IV in de Gooi en Eemlander

Op 7 juli 2011 stond er hetvolgende stuk in de Gooi en Eemlander.
Download het artikel hieronder:

Artikel Gooi en Eemlander 7 juli 2011

 

 

 

 

 

Nieuw dak artillerieloods

Uit het coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland heeft het bestuur van Beheer Werk IV aan de Abraham Kuyperlaan € 5.633,- gekregen voor het herstel van het dak van de artillerieloods. Deze week heeft voorzitter Johan Cnossen uit handen van Gerard Schavemaker van de Rabobank de symbolische cheque ontvangen in gezelschap van de medewerkers van Herstelling Gooi en Vechtstreek. Op de achtergrond zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Het bestuur van Beheer Werk IV is stapje voor stapje bezig met de restauratie van het fort aan de Abraham Kuyperlaan. Dit jaar staat het herstel van het dak van de artillerieloods op het programma. Hiertoe heeft het bestuur al weer jaren geleden een grote partij dakpannen van Dudok Wonen gekregen en staat de stichting Herstelling die de onderhoudswerkzaamheden op het fort voor haar rekening neemt, garant voor het daadwerkelijk leggen van de pannen. Wat nog ontbrak was de financiering van de bijbehorende materialen als panlatten, planken ter vervanging van de rotte delen en isolatie.

Het bestuur van Beheer Werk IV is dan ook erg blij dat de commissie Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland vorig jaar hun project heeft genomineerd en dat leden van de bank erop gestemd hebben. Stichting Beheer van Werk IV in Bussum heeft uiteindelijk een donatie van € 5.633,- mogen ontvangen.

Rabobank Noord Gooiland is als coöperatieve bank betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het Coöperatiefonds. In 2010 hebben leden van de bank het project herstel van de kap van de Artillerieloods op het terrein van Werk IV in Bussum ingediend om zo in aanmerking te komen voor een donatie uit dit Coöperatiefonds.