Vrienden van Fort Werk IV

Behoud Fort Werk IV, de “Parel van Bussum”!

Wij zoeken vrienden, mensen die willen meewerken aan het behoud van Fort Werk IV!

Fort Werk IV is een uniek Fort, prachtig gerestaureerd en met een veelheid aan mooie activiteiten. Het is een podium voor culturele, maatschappelijke, educatieve, creatieve, culinaire en recreatieve activiteiten, zoals:

 • creatieve en culinaire workshops en arrangementen
 • huwelijksceremonies
 • rondleidingen voor scholen en wandelgroepen
 • bedrijfsdiners
 • familiefeesten
 • jazzcafés
 • exposities,
 • Kinderdiabetes kookcafé elke 3 weken
 • de dag van de mantelzorg
 • recepties
 • moestuintjes
 • het houden van bijenkasten

Rond 1870 werden er – als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie – vijf zgn. Voorwerken aan de zuidkant van de Vesting Naarden gebouwd. Fort Werk IV is daarvan als enige overgebleven. Het is een uniek Fort, omdat het een droge gracht heeft. Ze konden in de zandgronden van Bussum graven wat ze wilden, maar men kwam er geen water tegen. Daarom legde men er een zgn. gecreneleerde muur met schietgaten aan. Niet alleen de droge gracht, maar ook die muur is uniek.

Toen het Fort zijn functie in de 20e eeuw verloor, raakte het ernstig in verval. Echter, in de eerste 10 jaren van deze eeuw is het vervallen Fort schitterend hersteld. In 2003 is het oude fortwachtershuis geheel herbouwd. Daarna zijn de aarden wallen hersteld en de muren gerestaureerd, hekken en bankjes t.b.v. de bezoekers geplaatst.

Het is nu van groot belang dat het Fort goed onderhouden blijft en dat het niet weer vervalt. Het fort vertoont hier en daar nog steeds gebreken, herstel en restauratie daarvan vragen veel geld.  Tenslotte zijn er wensen, die we graag gerealiseerd zouden zien: de aankleding van het fort, een groot bord bij de ingang en een meer uitnodigende entree.

Om alles te kunnen realiseren, hebben we de steun van veel Vrienden nodig, ook financieel. Daar staan een aantal voordelen tegenover (zie kader).

Fort Werk IV was en is er voor u. Bent u er nu voor het Fort, als VRIEND?!

Al voor slechts € 25 per jaar bent u als natuurlijk persoon Vriend van het Fort.

U geniet dan de volgende voordelen:

 • 1 x een gratis 3-gangen diner incl. drankje voor één persoon tijdens een jazz-jamsessie,
 • 10% korting op een culinaire workshop,

Bedrijven en organisaties worden voor

€ 100 Vriend en krijgen daarvoor:

 • Vermelding op de website van zowel Fort Werk IV als Vernissage, een twee-voudige vermelding dus
 • Gratis rondleidingen op afspraak voor relaties
 • 10 % korting op uw bedrijfsarrangement

Beide ontvangen daarnaast:

 • 3x per jaar een Nieuwsbrief
 • speciale uitnodigingen voor bijzondere evenementen
 • voorrang bij deze evenementen

Aanmelding kan via vrienden@fortwerk4.nl

U krijgt na betaling een officiële bevestiging van inschrijving.


De restauratie van het Fort Werk IV is mogelijk gemaakt dankzij de (financiële) inzet van velen. De middelen zijn voor het belangrijkste deel ter beschikking gesteld door de Provincie Noord Holland en de Gemeente Bussum. Daarnaast kent het Fort vele andere donateurs, vrijwilligers en sponsors die hebben bijgedragen aan de restauratie, zoals  Stichting Herstelling Gooi- en Vechtstreek, het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Woningbouwvereniging Dudok Wonen,  Wellantcollege, (indirect)) Stichting Vlieg, etc. Het Fort is tevens veel dank verschuldigd aan Mevrouw N. Blank,  de medewerkers van Vernissage, alle groenvrijwilligers zoals van Make a Difference Day en vele anderen.

Speciale eervolle vermelding verdient de heer Martin Heyne die als zeer betrokken bestuurslid van de Stichting tot Beheer van Fort Werk IV jarenlang een van de belangrijkste motoren is geweest van de restauratie. Hij is hiervoor ter gelegenheid van de afronding van de restauratie van het Fort Werk IV eervol onderscheiden met de Zilveren Legpenning door de Provincie Noord Holland.

Natuurwerkdag

Hier een aantal foto`s van kinderen die behulpzaam zijn geweest bij snoeiwerkzaamheden op de Natuurwerkdag
.

.
.
.
.
.